PETEK TEMİZLİĞİ

Petek Temizliği

 Peteklerde ısının her yere aynı verimle dağılamaması, özellikle peteklerin alt kısmında oluşan tortular nedeni ile alt tarafların ısınmaması ve bazı radyatörlerin hiç ısınmaması gibi sorunlar gözlemlenmiştir . 
  Yerden ısıtma sistemlerinde çamurlaşma ve tortulaşma nedeni ile, tıkalı boruların geçtiği alanlarda ısınmama sorunları. 
  Tesisat ve peteklerde oluşan kirliliğin kombiye taşınması sonucunda, pompa ve eşanjör sorunlarının yaşanması . 
  Kireç ve tıkanma nedeni ile eşanjörün istenilen sıcak suyu üretememesi. 
  Kir ve tortu nedeni ile, kombinin 2-3 dakika zarfında yüksek dereceye ulaşıp kendini kapatması sonucu sirkülasyonun yapılamaması. 
  Sistemin çürümesi, yerden ısıtma borularında çatlakların oluşması.